SKI WELT- Westendorf

www.skiwelt.at

279 km tras narciarskich

Ponad 90 nowoczesnych wyciągów

210 km tras z możliwością pokrywania...