WARUNKI REZERWACJI

 

TERMINY ZIMA 2017/2018

ILOŚĆ NOCY

CENA/ ZA APARAMENT/ ZA NOC

01-19.12.2017

DOWOLNA

150 EUR

20.12.2017-10.01.2018

DOWOLNA

190 EUR

11 – 31.01.2018

DOWOLNA

150 EUR

1.02.- 5.03.2018

 DOWOLNA

190EUR

6-31.03.2018

DOWOLNA 

130 EUR

Doba hotelowa trwa od godziny 15:00 do 10:00 następnego dnia.

Cena obejmuje:

 • noclegi
 • narciarnię
 • miejsce parkingowe w hali garażowej
 • bezpłatny SkiBus, przystanek 10 m od budynku apartamentowca
 • karnet do AQUAPARKU
 • podatek VAT

Cena nie zawiera kosztów:

 • dojazdu
 • taksy klimatycznej (2,5 Euro/osoba/dzień)
 • wyżywienia
 • ubezpieczenia KL NNW
 • wariant OC dojazd

Oferujemy bezpłatnie zestaw dla dziecka - łóżeczko i krzesełko (wymagane wcześniejsze powiadomienie). Opcjonalnie oferujemy wyżywienie za dodatkową opłatą.

Akceptujemy zwierzęta bez dodatkowych opłat.

Wymagana jest wpłata zwrotnej kaucji w wysokości 100

Apartament można zarezerwować poprzez naszą stronę internetową, telefonicznie pod numerem 509 525 994, bądź wysyłając mail na adres booking@sportmm.com.

Na naszej stronie należy wybrać apartament, a następnie wypełnić formularz rezerwacji.

Podstawą rezerwacji jest wpłata 30% zaliczki, pozostałą kwotę należy wpłacić najpóźniej 14 dni przed przyjazdem. Zaliczkę należy uregulować w ciągu 7 dni od otrzymania potwierdzenia rezerwacji.

Pisemne potwierdzenie zagwarantowanej rezerwacji wysyłane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej po dokonaniu wpłaty zaliczki lub całkowitej kwoty, na adres podany podczas rezerwacji.  W przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie krótszym niż 14 dni do dnia przyjazdu (także z przyczyn losowych), rezerwującemu nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. Wpłaty wyłącznie w walucie Euro.

Dane do przelewu:

Raiffeisen RegionalBankFieberbrunn - St. Johann in Tirol eGen

Dariusz Knapik   

A-6391 Fieberbrunn

Lehmgrube 22

BIC: RZTIAT22263

IBAN:  AT96 3626 3000 0421 1769

 

REGULAMIN

W celu zapewnienia Państwu udanego pobytu przedstawiamy regulamin określający warunki zgodnie, z którymi można dokonać rezerwacji naszych apartamentów. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z zapoznaniem się oraz zaakceptowaniem regulaminu.

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu apartamentów, których prezentacja zamieszczona jest na stronie www.apartamentyaustria.com.

1.       Rezerwacja

Rezerwacji apartamentu dokonuje się poprzez wypełnienie Formularza Rezerwacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej www.apartamentyaustria.com lub telefonicznie pod numerem telefonu komórkowego 509 525 994. Gość otrzymuje mailem lub telefonicznie informację zwrotną z numerem konta bankowego, na które zobowiązany jest dokonać w ciągu 7 dni roboczych, wpłaty zaliczki w wysokości 30% ceny najmu lub wpłaty całości kwoty.

2.       Zasady płatności

Po zapłacie zaliczki, Gość otrzymuje potwierdzenie rezerwacji na adres e-mail podany podczas dokonywania rezerwacji. Pozostałą kwotę najmu Gość jest zobowiązany wpłacić najpóźniej 14 dni przed planowanym przyjazdem. Po zapłacie całej kwoty Gość otrzymuje fakturę vat.

3.       Anulacja rezerwacji

W przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie krótszym niż 14 dni do dnia przyjazdu (także z przyczyn losowych), rezerwującemu nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.

W przypadku  rezygnacji z rezerwacji w terminie dłuższym niż 14 dni do dnia przyjazdu, rezerwującemu przysługuje zwrot wpłaconej kwoty. Kwota zwracana jest na rachunek bankowy wskazany w formie pisemnej przez Gościa lub na rachunek, z którego wpłata została dokonana.

 4.       Warunki najmu apartamentów

Odbiór kluczy następuje w miejscu i terminie uzgodnionym przez Gościa z Rezydentem, telefonicznie pod numerem +43 664 302 42 67 .

Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu a kończy o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu. Istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania po konsultacji z Rezydentem.

W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Gość zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia telefonicznie Rezydenta.

Przy pobraniu kluczy do apartamentu Gość okazuje dowód tożsamości.

Goście mają do dyspozycji wygodną narciarnię znajdującą się na parterze budynku. Do zestawu kluczy Gość dostaje również osobny klucz do narciarni.

Goście mają do dyspozycji miejsce parkingowe na jeden samochód w hali garażowej znajdującej się na parterze budynku. Istnieje możliwość ustawienia dwóch samochodów po uprzedniej konsultacji z Rezydentem, który sprawdzi dostępność pozostałych miejsc parkingowych.

Na życzenie Gościa zapewniamy nieodpłatnie zestaw dla małego dziecka – łóżeczko i krzesełko.

Akceptujemy zwierzęta domowe bez dodatkowych opłat i po uprzednim zgłoszeniu w momencie rezerwacji.

W apartamentach obowiązuje zakaz chodzenia w butach narciarskich. Buty oraz cały sprzęt narciarski należy pozostawiać w narciarni.

W apartamentach jest możliwość korzystania z bezprzewodowego internetu. Hasło dostępu można otrzymać u Rezydenta.

Gość przekazuje klucze do apartamentu w ostatnim dniu najmu do godziny 10.00, w miejscu i terminie uzgodnionym z Rezydentem.

Gość ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Rezydenta o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić Wynajmującego lub Gościa na szkodę.  

Gość może korzystać z apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem bez zgody Rezydenta.

Wynajmujący zastrzega sobie prawo do pobrania od Gości kaucji w wysokości 100 Euro. Kaucja podlega zwrotowi w dniu wyjazdu, jeżeli apartament oddany zostanie w takim stanie, w jakim Gość go wynajął.

Gość odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone w wyposażeniu apartamentu i w samym apartamencie. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, Gość zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Rezydenta o wszelkich szkodach, jakie Gość wyrządził w wyposażeniu apartamentu i samym apartamencie. Gość zobowiązuje się do pokrycia kosztów zniszczeń, jeśli przekraczają one kwotę wpłaconej kaucji, najpóźniej do ostatniego dnia korzystania z apartamentu.

W przypadku zgubienia kluczy od apartamentu oraz narciarni Gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości po 200 Euro za każdy zgubiony komplet kluczy.

W apartamentach obowiązuje zakaz palenia tytoniu. W przypadku złamania zakazu Wynajmujący może nałożyć na Gości karę w wysokości 500 Euro.

Zabronione jest urządzanie w apartamencie imprez towarzyskich uciążliwych dla lokatorów budynku. Goście zobowiązani są do przestrzegania zasad dobrego sąsiedztwa, szczególnie do przestrzegania ciszy nocnej od 22:00 – 6:00.

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gościa w apartamencie.

Apartamenty przygotowane są do przyjęcia czterech osób. Jeżeli ilość osób przekroczy tę liczbę (bez wcześniejszego powiadomienia Wynajmującego), Wynajmujący może żądać dodatkowej opłaty lub zerwać umowę najmu ze skutkiem natychmiastowym, bez zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

5.       Odpowiedzialność

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast zlikwidować zwyczajowymi środkami, Wynajmujący zastrzega sobie prawo zaproponowania Gościowi apartamentu zastępczego, będącego w tym samym standardzie, podobnego do apartamentu określonego w Formularzu Rezerwacyjnym, a w przypadku braku wolnego apartamentu do anulowania rezerwacji i zwrotu poniesionych kosztów.

W przypadku siły wyższej tj. nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze Stron, katastrof żywiołowych, strajków, działań wojennych lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z Umową, Wynajmujący ma prawo odstąpienia od Umowy i  jest zwolniony z odpowiedzialności.

6.       Dane osobowe

Dokonując rezerwacji na stronie internetowej www.apartamentyaustria.com Gość niniejszym wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych Wynajmującego. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Gościowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacja.

 

NASZE APARTAMENTY